Call for Price!

ANGLE Orbital Shakers
[[OS1-OS3]]

ANGLE Orbital Shakers






















• ควบคุมการทำงานด้วยระบบ microprocessor
• แสดงค่าความเร็วและเวลาที่ตั้งเป็นแบบ LCD Digital Display แสดงค่าความเร็วรอบที่ตั้งไว้ ความเร็วการเขย่า เวลาที่ตั้งในการเขย่า และโปรแกรมที่กำลังใช้งาน
• ตั้งค่าความเร็วได้ในช่วง 10-350 รอบต่อนาที มีความแม่นยำ + 1 รอบต่อนาที มีเส้นผ่านศูนย์กลางการเขย่า 18 มิลลิเมตร
• ปุ่มควบคุมแบบสัมผัส แบบ Touch pad ป้องกันน้ำเข้าสู่ ตัวเครื่อง
• ตั้งโปรแกรมการทำงานได้ 4 โปรแกรมแบบเขย่าต่อเนื่องกัน และ 1โปรแกรมสำหรับการทำงานแบบครบเวลาแล้วจึงหยุดทำงาน
• สามารถตั้งเวลาได้ 99 ชั่วโมง 59 นาที หรือให้ทำงานต่อเนื่องตลอดเวลา
• ตัวเครื่องทำจากเหล็กเคลือบสีอย่างดี
• มอเตอร์แบบ DC ไม่มีสายพาน หมดปัญหาเรื่องสายพานหย่อนขณะทำงานต่อเนื่อง ทำงานเงียบ ไร้เสียงรบกวน
• ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 ไซเกิล

รายละเอียดทางเทคนิคมีดังนี้

รุ่น OS1
ขนาด Motor 30 วัตต์
รับน้ำหนักได้สูงสุด 15 kg
ขนาดตัวเครื่อง (mm) 360x355x95
ขนาดถาดเขย่ามาตรฐาน (mm) 320x320
ถาดเขย่าแบบสปริงแต่ละช่องขนาด 2 cm มี
ถาดสำหรับเขย่ากรวยแยก ไม่มี
จำนวนคลิบหนีบฟลาสค์ 50-100 ml/ถาด 16
จำนวนคลิบหนีบฟลาสค์ 250 ml/ถาด 9
จำนวนคลิบหนีบฟลาสค์ 500 ml/ถาด 9
จำนวนคลิบหนีบฟลาสค์ 1000 ml/ถาด 4

รุ่น OS2
ขนาด Motor 50 วัตต์
รับน้ำหนักได้สูงสุด 30 kg
ขนาดตัวเครื่อง (mm) 470x480x110
ขนาดถาดเขย่ามาตรฐาน (mm) 450x450
ถาดเขย่าแบบสปริงแต่ละช่องขนาด 2 cm มี
ถาดสำหรับเขย่ากรวยแยก มี
จำนวนคลิบหนีบฟลาสค์ 50-100 ml/ถาด 36
จำนวนคลิบหนีบฟลาสค์ 250 ml/ถาด 25
จำนวนคลิบหนีบฟลาสค์ 500 ml/ถาด 16
จำนวนคลิบหนีบฟลาสค์ 1000 ml/ถาด 9

รุ่น OS3
ขนาด Motor 70 วัตต์
รับน้ำหนักได้สูงสุด 50 kg
ขนาดตัวเครื่อง (mm) 495x745x110
ขนาดถาดเขย่ามาตรฐาน (mm) 450x700
ถาดเขย่าแบบสปริงแต่ละช่องขนาด 2 cm มี
ถาดสำหรับเขย่ากรวยแยก มี
จำนวนคลิบหนีบฟลาสค์ 50-100 ml/ถาด 60
จำนวนคลิบหนีบฟลาสค์ 250 ml/ถาด 40
จำนวนคลิบหนีบฟลาสค์ 500 ml/ถาด 24
จำนวนคลิบหนีบฟลาสค์ 1000 ml/ถาด 15
Information
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Manufacturers
Manufacturer Info
Angle/Thailand
Other products